Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 21 lipca 2017, imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Znajdujesz się w:
Gmina Papowo Biskupie z lotu ptaka
Ścieżka poznawcza
Rewitalizacja
gminny portal mapowy
Fotogaleria
Baza firm
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Przedszkola POKL
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Start
 
2017-07-01
Dotacje na ROZWÓJ społeczny i zawodowy mieszkańców

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów Gmin Miasta Chełmży, Gminy Chełmży, Łubianki, Łysomic oraz Papowa Biskupiego planuje realizację projektów mających na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz mieszkańców miejscowości w stanie kryzysowym, objętych Gminnymi Programami Rewitalizacji.

Środki na realizację projektów przewidziane są dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucji opieki społecznej, organizacji pozarządowych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółdzielni socjalnych.

Projekty powinny obejmować swoim działaniem osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • osoby bezdomne;
 • uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chore psychicznie;
 • bezrobotne (przez okres co najmniej 36 miesięcy);
 • zwalniane z zakładów karnych;
 • osoby objęte pieczą zastępczą
 • rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • i inne.

Środki na realizację projektów pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego a dofinansowanie będzie wynosić 85% (z możliwością zwiększenia do 95%).

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej*) lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową**).

*Wzrost aktywności społecznej – odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia (rozumiany jako m.in. rozpoczęcie nauki, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów itd., itp.) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia.

** Wzrost aktywności zatrudnieniowej - odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie.

W celu realizacji projektów zaplanowano aktywizację poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • kluby samopomocy,
 • świetlice środowiskowe,
 • kluby młodzieżowe,
 • kluby pracy,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa,
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania pomocy udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku podczas bezpłatnego doradztwa i szkoleń.

Kontakt:

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Email: animator@ziemiagotyku.com
Tel./fax. 56 610 80 17, kom. 607 745 091
WWW.lgd.ziemiagotyku.com

Lokalne ośrodki włączenia społecznego
Przedsięwzięcie 3.2.1. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca W Obszary Wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
oceń urząd - ankieta
BIP
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szlak tradycji i smaku
Ziemia Gotyku
Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim
Ochotnicze Straże Pożarne
Urzędy RP
Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego
NGO
ArcheoZamki
Gmina Papowo Biskupie, 86-221  Papowo Biskupie 128, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 56 676 81 01, 676 97 07, fax: 56 676 81 44, email: ug_papowobis@poczta.onet.pl
NIP: 875-148-68-52
konto: Bank Spółdzielczy Chełmno O/Papowo Biskupie 36 9486 0005 0014 0012 2001 0002
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x